fbpx

There’s a Judas Iscariot at the top table, dining with us says President Mugabe

Addressing mourners at the burial of national heroine Gogo Maria Msika at the National Heroes Acre today, President Robert Mugabe attacked “economic saboteurs” saying

Ndovaya vakataurwa naJesu pa last supper kuti vandinodya navo ndovachandipandukira. Vana Judas Iscariot varipo pakati pedu. Ivavo kongativadzukureika, tivanyadzise. Ivavo ndovanoda kuti kudzipurwe hurumende, kuuye vamwe. President vabve pachigaro. Ko ini chigaro ichi handina kuita zvekubvuta, ndakachipiwa nevanhu, ndechevanhu saka handidi nacho.

(They are like Biblical Judas Iscariot, who Jesus talked about during the last supper that he will betray him. We have such people in our midst but we should uproot and shame them. They want regime change but I am saying I was given the mandate to rule by the people so I am vacating the post.)

Mbuya Msika was the widow of the late vice president Joseph Msika.

More: ZBC News

Join WhatsApp & Telegram News Groups:

WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/BON0EojVZRRIxwFumxxXoj


Telegram Group:

Back to top

Write a Comment

Your email address will not be published.


Share Full Post

Nyaradzo logo

RSS Recent Profiles Created