President Mugabe criticises pastors who steal from congregants using the name of God

Speaking at the 60th birthday celebrations of his sister-in-law, Mrs Junior Gumbochuma, President Robert Mugabe criticised pastors who steal from congregants using the name of God.

Said Mugabe:

Kune mamwe machurch vanokopa zvese kubva kuna vana Moses. Hatidi, hatidi zvekunyeperwa zvekuti ah tiri mapastor, asi hupastor zvichireva kuunganidza mari dzinobva kuvanhu nguva nenguva. Mari dzevanhu? Kungotora Bible kuna Corinthians kwakuparidza kuvanhu kwave kutoita mari, kupfuma nemazuva matatu.

M0re: Herald

Join WhatsApp & Telegram News Groups:

WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/ClDqiGvZzSLIM8LtWbs8Qa


Telegram Group: https://t.me/pindula

Back to top

Write a Comment

Your email address will not be published.


RSS Recent Profiles Created

Satisfaction survey
How likely is it that you would recommend Pindula News to a friend or colleague?
SuggestionsHow can we improve?
You have already submitted your feedback. If you would like to add more feedback please write us on hello@pindula.com.