Video: General Chiwenga Says Military Will Not Hesitate to Step In To Protect “Our Revolution”

 

 

Video Credit: Annie Mpalume – Daily News, ZIMDITV News

Back to top

2 comments on “Video: General Chiwenga Says Military Will Not Hesitate to Step In To Protect “Our Revolution”

  1. Tinoda runyararo munyika yedu yeZimbabwe zvikanganisiko zvowanikwa mukurarama zvogadziriswa toenderera mberi neNyika inodadisa ngatirangarirei vakasara musango nekuda kweNyika yedu YeZimbabwe nanhasi vaberereki vavo they are poor asi vana vavo vakasara ku Tembwe Chimoio Nadzonia Gorongosa kuti tigowana kuzvitonga kwatiinako nhasi.

Write a Comment

Your email address will not be published.


RSS Recent Profiles Created

Satisfaction survey
How likely is it that you would recommend Pindula News to a friend or colleague?
SuggestionsHow can we improve?
You have already submitted your feedback. If you would like to add more feedback please write us on hello@pindula.com.